معرف تشخیص سریع آنتی ژن کروناویروس جدید (SARS-CoV-2) (روش طلای کلوئیدی) که توسط Nanbaibo Biologics ساخته شده است در "فهرست سفید" ایتالیا به ثبت رسیده است.

- 2021-08-18-