شرکت بیوتکنولوژی جینان بابیو با موفقیت در 30 می 2014 در NEEQ (نام سهام: بابیو، کد سهام: 830774) فهرست شد، و پس از گسترش NEEQ، به اولین شرکت داخلی معرفی شده در بازارهای داخلی معرفی شد. این شرکت یک سیستم مدیریت کیفیت دقیق ایجاد کرده و گواهینامه بین المللی سیستم کیفیت ISO9001:2008 و ISO13485:2003 را گذرانده است.